Šetřit si vzpomínky. 

Hýčkat si krásné chvilky 

dokonalého štěstí ve vzpomínkách a

radovat se z nich ve všednodenních 

okamžicích upocených dní.

 

Je to jako kousek nebe, chvilka, 

prchavý okamžik, který může probíhat 

stejně tak v nebi jako nyní.

 

Překrásná zahrada, příjemná teplota, jasná obloha, 

vánek který přináší vůni nás obklopujících růží.

Klid prostoupený ptačím zpěvem a naše děti

dokonale šťastné, pobíhající kolem nás.